Sportgeneeskunde Nederland

Gebouw: 26
Parkeerplaats: naast gebouw 26

De Vereniging voor Sportgeneeskunde is een wetenschappelijke vereniging voor sportartsen en andere artsen met interesse in sportgeneeskunde.

Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)

De vereniging heeft als statutaire doelstelling ‘het ontwikkelen van de sportgeneeskunde in de ruimste zin des woords, het bevorderen en het bewaken van de kwaliteit bij de beoefening van de sportgeneeskunde alsmede het behartigen van de belangen van haar leden’. Deze statutaire doelstelling wordt geoperationaliseerd middels vier beleidsdoelen:

  1. Versterken/bevorderen van de ontwikkeling van het vak/kennisdomein sportgeneeskunde;
  2. Borgen en verbeteren van sportgeneeskundig handelen in de beroepspraktijk;
  3. Behartigen van de beroepsbelangen van de sportartsen;
  4. Sportgeneeskunde en sportartsen positioneren in de gezondheidszorg en profileren in de maatschappij.
Bekijk website
Sportgeneeskunde Nederland

Sportgeneeskunde Nederland

Prof. Bronkhorstlaan10-26
3723 MB Bilthoven
Telefoonnummer: 030-2252290
E-mail:  vsg@sportgeneeskunde.com 


Navigatie adres en route informatie

  • Professor Bronkhorstlaan 10 – Bilthoven
  • Sportgeneeskunde is gevestigd in gebouw 26. Komende vanaf Bilthoven/snelweg rijdt u de hoofdentree van het park voorbij. na 200 mtr treft u rechts nummer 26 met eigen parkeergelegenheid.  Komt u vanuit Maartensdijk dan vindt u 200 mtr voor de hoofdentree gebouw 26 aan uw linker hand.